VERANDEREN

Care 4 Change is een ervaren partner bij het veranderen van de structuur en/of werkwijze van (grote) organisaties en bedrijven. Denk hierbij aan vraagstukken als:

 

— Bedrijfsoptimalisatie

— Innovatie

— Digitalisering van bedrijfsprocessen

— Strategievorming

— Management en employee development

— Cultuurverandering

                                                                                                       .

Wat de verandering ook behelst, Care 4 Change geeft deskundig advies en begeleidt het hele verandertraject, te beginnen met het formuleren van een heldere visie. Van daaruit wordt de strategie bepaald en een handzaam implementatieplan opgesteld. De juiste mensen en middelen worden geselecteerd, draagvlak gecreëerd, bruggen gebouwd, kwartier gemaakt.

 

Veranderen doe je samen

Bij dit proces staat Care 4 Change voor een coachende manier van werken, die gebaseerd is op Appreciative Inquiry (A.I.). Dit betekent dat de nieuwe situatie niet eenzijdig en planmatig van bovenaf wordt opgelegd, maar ontstaat vanuit een participatieve aanpak, in nauw samenspel met de betreffende medewerkers. Planning en uitvoering worden geïntegreerd, lopen in elkaar over, waardoor de cyclus van organisatie en realisatie aanmerkelijk korter wordt. Deze vorm van ‘actieonderzoek’ wint meer en meer aan belangstelling omdat mensen graag betrokken willen zijn bij veranderingen die hen aangaan.

 

Afhankelijk van de vraagstelling en de cultuur van de organisatie worden naast A.I. ook andere verandermethodieken ingezet. Sleutelbegrippen bij elke samenwerking zijn transparantie, integriteit en een oplossingsgerichte aanpak.

 

Duurzaam veranderen door waarderen

Appreciative inquiry (a.i) ook wel waarderen organiseren, is een aanpak voor

(organisatie) verandering en coaching waarbij mensen samen onderzoeken

wat er werkt in plaats van wat er verkeerd gaat. Dit levert de energie, creativiteit,

betrokkenheid, acties en initiatieven op die nodig zijn om veranderingen

succesvol te realiseren.

 

Appreciative inquiry kent een gestructureerde aanpak volgens een 4d cyclus en vijf basisprincipes:

 

— vragen stellen is veranderen

— met hoofd en hart

— niets is vanzelfsprekend

— plezier en energie

— inspirerend verbeelden

 

Hiermee gaan we op zoek naar wat (een organisatie, een team, een persoon) succesvol(ler) maakt

De vraag luidt eerder: "waar wil je meer van?, dan "welk probleem moeten wij oplossen?

Dat levert verhalen op over passie, effectiviteit en kwaliteit. Door verder te bouwen  op wat wel werkt,

krijg je oplossingen die zich al bewezen hebben die door het hele systeem gedragen worden.

 

 

 

lees meer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPLEMENTEREN

Implementatie is het invoeren en verankeren van een complexe verandering in een organisatie. Een logistieke én mentale aangelegenheid, die enkele maanden tot soms meerdere jaren in beslag kan nemen. Maar hoe omvangrijk het project ook is, vanaf het eerste idee tot het laatste afsluitende document zorgt Care 4 Change voor een slagvaardige aanpak.

 

Care 4 Change is gespecialiseerd in implementatieprojecten waarbij invoering en verandering van werkprocessen en informatietechnologie een belangrijke rol spelen. Voorbeelden hiervan zijn:

 

   — Procesoptimalisatie en digitalisering

   — (Europese) aanbestedingen, selectietrajecten

   — Vooronderzoek en kwartier maken voor implementaties

   — Capaciteitsplanning

   — Invoering van projectmatig werken

   — Opzet en inrichting beheerorganisaties

   — Optimalisatie van zorg logistieke processen

 

Aansturing en ondersteuning

Care 4 Change heeft de regie stevig in handen en waakt over een goede voortgang. De betreffende medewerkers worden op een coachende manier betrokken bij de verandering en er terdege op voorbereid. Care 4 Change ziet erop toe dat iedereen daadwerkelijk meewerkt en dat leidinggevenden gedurende het hele traject worden ondersteund. Waar nodig wordt het implementatieplan verbeterd en bijgestuurd. Bij elke stap wordt de verandering geborgd in de organisatie.

 

 

lees meer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERANDERMANAGEMENT IN DE ZORG

Care 4 Change heeft zijn wortels in de gezondheidszorg (dankt daaraan zijn naam!) en heeft al heel wat omvangrijke verander- en implementatieopdrachten uitgevoerd in ziekenhuizen, verpleeghuizen, revalidatiecentra, instellingen voor verstandelijke gehandicapten, geestelijke gezondheidszorg, etc. etc. Denk hierbij aan:

 

— Kwalitatieve en kwantitatieve verbeteringen van zorglogistieke processen

­— Verbeteringen van het patiënten-/cliëntenproces

— De ontwikkeling en implementatie van het Elektronisch Patiëntendossier (EPD/ECD)

— Capaciteitsplanning

— De invoering en begeleiding van ICT-veranderingen in het zorgproces

 

Zorginnovatie

Zorginnovatie is een van de specialismen van Care 4 Change. Voorbeelden zijn het invoeren van vraag gestuurde zorg en zelfsturing, eHealth toepassingen (health 2.0), zorg op afstand en verbeterde samenwerking tussen mens en machine en mensen onderling. Dergelijke innovaties verbeteren de kwaliteit en capaciteit van de zorgverlening ingrijpend.

 

In de zorg en met zorg

Daarnaast heeft Care 4 Change een enorme knowhow in huis op het gebied van zorgvraagstukken als strategie, selecties, inkoop, bedrijfsvoering, dienstverlening, kwaliteitsverbetering en kostenbeheersing. Of zijn rol nu adviserend of uitvoerend is, Care 4 Change richt de focus altijd op de verbetering van zorgprocessen, waarbij de behandeling van patiënten/cliënten én het ondersteunen van de zorgverlener centraal staan.

 

Onder aan deze pagina vind je een overzicht van de meest recente (zorg) organisaties waar Care 4 Change succesvol mee heeft samengewerkt. Aarzel niet om contact op te nemen voor meer informatie.

 

 

 

terug naar boven

 

 

 

 

 

 

CARE4CHANGE

06-81846769

Lithsedijk 9

5397EA Lith

 

 

klik hier voor meer informatie over

tarieven en mogelijke vergoedingen

voor coaching & training