INDIVIDUELE COACHING

 

particulieren

Het intakegesprek is gratis en vrijblijvend. Daarna geldt voor individuele coaching het volgende tarief:

 

€ 130,- per coach sessie, inclusief btw. *

 

organisaties

Voor coaching via organisatie, bedrijf of instelling gelden dezelfde voorwaarden en tarief, exclusief btw:

 

€ 130,- per coach sessie exclusief btw. *

 

* Zie het onderdeel VERGOEDINGEN op deze pagina voor de mogelijkheden van teruggave, tegemoetkoming of vrijstelling in de kosten voor coaching.

 

De Life & Loopbaan veerkracht coaching van Care 4 Change bestaat uit gemiddeld 8 tot 9 sessies van ongeveer 75 minuten per sessie.

 

Het tarief is inclusief het werkboek “Werken aan veerkracht” en de bruikleen van hartcoherentie apparatuur tijdens het coaching traject.

 

De aanschaf van eigen hartcoherentie (Heartmath) apparatuur kan via Care 4 Change tegen gereduceerd tarief.

 

Het Care 4 Change programma leent zich ook uitstekend voor groep- teamcoaching voor optimale veerkracht en effectiviteit van teams, teamprestaties en samenwerking (leuk, leerzaam, informatief en effectief!)

 

 

BEDRIJF & TEAM TRAINING / COACHING

Voor alle veerkracht- vitaliteitstrainingen en coaching voor teams, bedrijven en instellingen geldt een basistarief van € 520,- per dagdeel van 4 uur. Dit bedrag is exclusief btw, reiskosten en ontwikkelingskosten.

 

Teamcoaching/training kan zowel op door u voorgestelde locatie of door Care 4 Change georganiseerde locatie plaatsvinden

 

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie over Care 4 Change coaching en training. Of voor een passend aanbod, offerte of afspraak.

 

 

VERGOEDINGEN

Coaching-trajecten kunnen vergoed worden. Hieronder een aantal suggesties en mogelijkheden die je kunnen helpen de kosten voor coaching of training vergoed te krijgen.

 

Via de belasting

Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten (inclusief btw) als scholingskosten aftrekken. Het doel van de coaching moet dan gericht zijn op verandering van positie en/of het op peil houden, verbeteren van kennis en/of vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor zelfstandige ondernemers zijn de kosten aftrekbaar als bedrijfskosten en voor werkgevers als zakelijke uitgave (onder gerichte vrijstellingen). Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst.

 

Via de werkgever

Vaak kent een werkgever een opleidingsbudget per medewerker die vaak wordt gebruikt voor coaching-trajecten. In het algemeen zijn de kosten van een opleiding, training of cursus vele malen hoger dan die van een coaching-traject. Bovendien wordt een coaching-traject als veel effectiever ervaren. Informeer bij je werkgever, leidinggevende of personeelszaken.

 

Via de Arbodienst van je bedrijf

Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om kosten  te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.  Bijvoorbeeld ter voorkoming van langdurig ziekteverzuim of burn-out. Neem hiervoor contact op met je bedrijfsarts of de Arbodienst bij je werkgever.

 

Via de ziektekostenverzekering

Bij een aantal ziektekostenverzekeraars wordt counseling en/of coaching vergoed in het aanvullende verzekeringspakket. Zie hiervoor de voorwaarden in je polis. Indien je werkzaam bent in het onderwijs en aangesloten bij Livit/Het Zilveren Kruis is er een tegemoetkoming mogelijk specifiek voor hartcoherentie coaching/training.

 

Via het UWV

Als je een uitkering ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel of re-integratie. Mogelijk kun je met je UWV een Individuele re-integratie Overeenkomst sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget beschikbaar waarmee je je coaching traject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV.

 

 

 

CARE4CHANGE

06-81846769

Lithsedijk 9

5397EA Lith

 

 

klik hier voor meer informatie over

tarieven en mogelijke vergoedingen

voor coaching & training